Hirsirakennuksen laajennus

Lyhyt tuotekuvaus:

Asiakkaamme halusi laajentaa aiemmin hankkimaansa hirsirakennusta.

Asiakaskohtainen hirsirakennuksen laajennus

Toteutimme keväällä 2016 asiakkaame toimeksiannosta asiakkaan aiemmin hankkiman hirsirakennuksen laajennuksen.

Aiemmin hankittu hirsirakennus oli jäänyt pieneksi ja siihen tarvittiin laajennus. Tavoitteena oli muuttaa vanhan rakennuksen terassiosa sisätilaksi. Koska myös alkuperäinen rakennus on valmistettu Vetelin Tikanpoikien tehtaalla alihankintatyönä, saatiin tässä tapauksessa hirsiprofiili pidettyä alkuperäisenä.

Hirsirakennuksissa vanhan ja uuden puuosan liittäminen aiheuttaa haasteita hirsien erilaisen laskeutumisnopeuden takia. Ongelman minimoimiseksi laajennusosaan käytettiin ulkosäilytyksessä olleita kakkoslaadun hirsiä.

Vanhojen ja uusien seinien liitoskohta toteutettiin liukukulmaraudoilla.

Projektin toteutus

Ensin asiakas toimitti meille valokuvat ja alkuperäiset rakennuslupakuvat rakennuksesta. Hirsikehikko mallinettiin uudestaan alkuperäisten hirsikuvien pohjalta ja kattorakenne asiakkaan kattotuolikuvien perusteella.

Näiden kuvien pohjalta asiakkaan kanssa luonnosteltiin laajennuksen toteutusta visualisoiduilla 3D-kuvilla.

Laajennusosaan tarvittavat hirret saatiin vanhojen ja uusien hirsikuvien yhdistelmästä. Uudet ja vanhat hirret piirrettiin samaan kuvaan eri väreillä jonka jälkeen laskettiin mitkä hirret tarvitaan uudestaan. Myöhemmin huomattiin, että myös terassikaiteiden alapuoliset hirret oli uusittava, koska kaiteidentekovaiheessa niistä oltiin poistettu pontit.