Sauna Kajaste

Sauna Kajaste suunniteltiin asiakkaan kuvien pohjalta.

Mallin voi tilata sellaisenaan tai sitä voidaan käyttää lähtökohtana uusille suunnitelmille.