Huopakaton asentaminen - toteutus ilman peltilistoja

Yksinkertaisin ja edullisin tapa asentaa huopakatto on käyttää huopakaton reunalevyjä ja palahuopaa. 

Palahuopakate asennusvaiheessa

Puukaton valmistelu huovan asennusta varten

Palahuopa asennettaan yleensä yhtenäisen ponttilaudoituksen päälle. Lisäksi katon reunat on hyvä olla valmiina siten, että huopakaton reunan rakenne on mietitty.

Esimerkissä käytetyn katon rakenne on seuraava:

  • Kattoniskat kokoa 48x98
  • Joka reunaan otsalaudat 20x120 hienosahatusta laudasta
  • Otsalautojen yläosaan erillinen räystäskaistan taitto ja naulausrima
 
Katon rungon asennusta - Kattoniskat 48x98 paikallaan
 
Kattoniskat ja puuosat asennettuina
 
Otsalautojen kiinnitys kattoniskoihin
 
Ponttilauta ja otsalaudat
 

Huopakaton alle tulevaa ponttilautaa

Otsalaudan yläosaan kiinnitetty ohuempi rima on laitettu huopakaton räystäskaistaa varten. Itse rima jää räystäskaistan alle piiloon ja huopa muodostaa sen reunalle tippanokan siten, että alla oleva otsalauta pysyy kuivana eikä kastu huopakattoa pitkin valuvasta vedestä

Huopakaton asentaminen

Räystäskaistat reunalevyistä

Huokataon asentaminen alkaa räystäslevyjen asentamisesta huopakaton alareunaan

Katepalin Räystäs- tai harjalevypaketti.

Harjalevy sijoitetaan katon reunaan sivusuunnassa reunan kanssa samalle tasalle ja alaräystään puolelta sen verran yli, että huovan voi taittaa räystäskaistan naulausta varten olevan listan päälle.

Ensimmäisen räystäskaistan sijoittelua huopakaton alareunaan

Räystäskaista muodostaa naulauslistan alapuolelle ulottuvan tippanokan

 

Räystäskaistan asennusta katon lappeen reunoille

Palahuovan asennus huopakattoon

Palahuovan asennus aloitetaan lappeen alareunasta. Vaakasuunnassa sijoittelu tehdää niin, että räystäskaistan asennuksessa syntyneet puskusaumat jäävät palahuovan palaosan alle. Kun palahuopa asennetaan lappeen alaosaan, muodostuu katosta kaikin puolin tiivis.

Räystäskaistan asennuksessa syntyvät puskusaumat ja palahuovan alareuna

Räystäskaistojen asennuksen puskusauma näkyvissä

Alimmaisen palahuovan sijoittelu

Palahuovan asennusta toisella rivillä

Asennuksessa edetään aina lomittain. Palahuopapalat menevät molemmista reunoista yli aina vuorotellen.

Palahuovan asennusta lappeen puolivälissä

Palahuovan asennusta sivultapäin

Jatka kunnes koko kattolape on asennettu. Yläreunalle tulee harjalevy. Harjalevyn pitää pystyä peittämään kaikki muodostuvat puskusaumat.

Vaikka harjalevy peittäisikin huovat, voi vesi päästä puskusaumasta bitumikatteen ja palahuovan väliin jos puskusaumaa on näkyvillä.

Lappeen yläosaan muodostuvat puskusaumat jotka eivät saa jäädä näkyviiin

eli käytännössä palahuopa asennetaan yleensä koko lappeen mitalle.

Huopakatto kaikki palahuopapalat asennettuina

Tarvitaanko aluskermiä?

Suositusten mukaan kyllä - käytännössä usein ei.

Tavallisessa jyrkässä katossa vesi valuu aina alaspäin ja huopakate on suunniteltu niin, että vesi ei missään kohdassa pääse siirtymään palahuovan ja alla olevan kerroksen väliin.Tavallisissa pihavarastoissa ja pienissä pihasaunoissa emme pääsääntöisesti ehdota aluskermin käyttöä vaan luotamme palahuovan ominaisuuksiin pitää rakenne kuivana.

Käytännössä aluskermi on ylimääräinen varmistus sitä tilannetta varten, että varsinainen huopakate päästääkin jonkin verran vettä läpi. Kuitenkin jo palahuopakate on itsessään käytännössä kaksinkertainen rakenne ja estää itsessään veden siirtymisen alla olevaan pintalaudoitukseen. Jyrkillä katoilla aluskermiä käytetään pienentämään vesivaurion riskiä mikäli huopakate jostain syystä vahingoittuisi. Aluskermi suojaa myös kattoa asennuksen aikaisilta rakennusvirheitä ja mahdollisesti huonosti tehdyiltä läpivienneiltä.

Katepal asennusohjeet suosittelevat aina aluskermiä

Milloin aluskermi on tarpeellinen?

Arvokkaissa rakennuksissa ja loivilla katoilla.

Loivilla katoilla kova tuuli onnistuu painamaan vettä myös kattolapetta ylöspäin. Näin voi käydä varsinkin keväällä lumien sulaessa kun katolla on pysyvää kosteutta ja lumi saattaa paakkuuntua katolle muodostaen pieniä vesialtailta. Kun vesi nousee kattoa ylöspäin, ei palahuovan rakenne estä vettä pääsemästä huopapalojen väliin syntyneisiin puskusaumoihin. Puskusaumojen välistä vesi voi löytää tiensä palahuopakerroksen alle ja kostuttaa alla olevia rakenteita. Käytettäessä aluskermiä alla oleva laudoitus ja mahdolliset eristekerrokset pysyvät myös tässä tilanteessa kuivina.

Myös arvokkaiden rakennusten katoilla aluskermin käyttöä kannattaa harkita. Edes palahuopakatto ei ole ikuinen kattomateriaali ja siinä vaiheessa kun huopakate on tiensä päässä voi aluskermin olemassaolo estää rakennuksen katon vaurioitumisen.

Viimeistely

Jotta huopakatto saa huolitellun ja siistin ulkoasun kannattaa viimeistelyssä olla huolellinen ja tehdä työ rauhallisesti. Palahuovan ylimenevät osat on helppo leikata riittävän tukevalla mattoveitsellä, jossa on terävä ja paksu terä.

Palahuovan leikkauksessa kannattaa käyttää tukevaa mattoveistä

Kuvassa mattoveitsen vieressä oleva puu asetetaan haluttuun leikkauslinjaan jolloin sitä voi käyttää ohjurina. Jotta veitsellä leikatessa ei samalla vaurioiteta kattoa laitetaan leikattavien huopapalojen alle ohut leikkauslista kuvan osoittamalla tavalla.

Ylimenevät palahuovan palat on helppo leikata alle työnnettävän ohuen listan päältä

Reunalla olevien palahuopien alle asennettava leikkausalusta

Lopuksi kun kaikki reunat on siistitty on jäljellä enää harjan teko vesitiiviksi. Tätä varten käytetään erillistä harjalevyä joka asennetaan limittäin.

Katepal räystäskaistasta tulee harjalevy

Räystäs- ja harjalevystä saadaan harjalle tulevia paloja taittamalla levy osiin levyssä olevan saumakohdan kohdalta. Tämän jälkeen aloitetaan harjapalojen asennus hieman limittäin.

Harjalevyjä asennettuna huopakaton harjalle