Siistin puulattian rakentaminen hirsirakennuksiin

Hyvin tehty puulattia tekee rakennuksen sisätilasta siistin ja mukavan käyttää.

Puuvalmis kuusilattia listoitettuna

Yksinkertaisimmillaan pienissä ja kylmissä hirsirakennuksia lattia koostuu pelkästään lattialautoja kannattelevista lattianiskoista ja niiden päälle tulevasta laudoituksesta

Yksinkertainen puulattian kylmä runko

Lattianiskojen tehtävä ja vahvuus

Käytettävien lattianiskojen paksuus riippuu sekä tarvittavasta tukevuudesta että myös lattiaan mahdollisesti tulevasta eristekerroksesta. Pienissä rakennuksissa alle kahden metrin jännevälillä lattianiskat voivat olla kokoa 48x98, mutta pidemmillä jänneväleillä tai käytettäessä paksumpaa eristystä käytetään usein myös vahvuutta 48x123 tai 48x148.

Lattianiskojen kiinnitys

Halvin tapa kiinnittää lattianiskat on käyttää niiden kiinnittämiseen puista kannatinrimaa

Lattianiskan loveaminen kuviosahalla

Lattianiska lovettuna kannatinriman verran

Lattianiska paikallaan kannatinriman päällä

Tässä kiinnitystavassa on kuitenkin huomioitava, että loveaminen heikentää lattianiskan kestävyyttä. Tällaista kiinnitystapaa voidaan käyttää silloin, kun lattianiskan lujuus on riittävä myös lovettuina. Tyypillisiä käyttökohteita tälle kiinnitystavalle ovat pienet varastot tai vaikkapa terassit.

Terassin lattia kannatinrimojen avulla

Tärkeää on kiinnittää lattianiskojen kannatinrimat riittävän tukevasti kiinni hirsikehikkoon. Kiinnittämisessä kannattaa käyttää riittävän vahvoja nauloja. Myös reunimmaiset lattianiskat kiinnitetään suoraan hirsirunkoon kiinni. Näiden tilalla käytetään toisinaan myös ohuempia lattianiskojen kannatinrimojen kokoisia lattialautojen kiinnitysrimoja.

Mikäli halutaan saavuttaa suurempi lujuus käytetään kiinnityksessä palkkikenkiä. Kun palkkikengät kiinnitetään hirsiseinään ei lattianiskoihin tarvi tehdä rakennetta heikentäviä lovia.

Palkkikengät

Lattiarakenteen tukevoittaminen haltijaniskoilla

Haltijaniskojen avulla saadaan lattianiskojen jänneväliä pienemmäksi

Mikäli lattian koko on liian iso siihen, että pelkkä lattianiskojen asennus riittäisi käytetään lattian tukemiseen niin sanottuja haltijaniskoja. Haltijaniskat asennetaan 90 asteen kulmaan lattianiskojen alle erillisten kannatinpilareiden varaan. Lattianiskat puolestaan nojaavat näihin haltijaniskoihin. Nettihirren hirsirakennuksissa yleinen toteutus haltijaniskoille on käyttää kahta yhteen naulattua 48x123 tukipuuta yhdessä.

Haltijaniskarakenne lähempää katsottuna

 

Eristetty lattiarakenne

Eristetty lattiarakenne havainnekuvana

Eristetty lattiarakenne kannattaa usein tehdä, jos rakennusvaiheessa on pienikin epäily siitä, että tilaa haluttaisiin käyttää joskus lämpinä tilana. Lämpöeristetyn lattiarakenteen kerrokset ylhäältä alaspäin ovat seuraavat:

  1. Lattialauta
  2. Höyrynsulkupaperi
  3. Lattianiskat ja niiden välissä eristevillaa
  4. Eristevillan alapuolella tuulensuojalevyt
  5. Tuulensuojalevyjen tukilaudoitus
 

Tuulensuojalevyjen asennus tukilaudoituksen päälle

Ensimmäisenä asennetaan lattianiskat jonka jälkeen niiden alle kiinnitetään tukilaudoitus. Mikäli tuulensuojalevy on ohuempaa 12 mm vahvuista, pitää tukilaudoitus asettaa kuvanmukaisesti kohtisuoraan lattianiskojen alle. Tukilaudoitus jää lopullisessa rakenteessa täysin piiloon, joten sen ulkonäöllä ei ole merkitystä. Jos tuulensuojalevyt ovat vahvempaa 25 mm materiaalia, voidaan tukilaudoitus tehdä myös lattianiskojen suuntaisesti harvemmalla jaolla naulaamalla lattianiskojen alle 100 mm levyinen lauta.

Tuulensuojalevyjen tukilaudoitus pitkittäin 25 mm runkolevyille

Tuulensuojalevyjen pitkittäistuet ylhäältäpäin

Jos pitkittäistukia käytetään ohuemman tuulensuojalevyjen kanssa ei levyjen heikko rakenne jaksa kannatella levyjä kovin hyvin ja rakenne ei ole tukeva. Pitkittäistukien etuna on kuitenkin helpompi asennustapa. Tällä tavalla toteutettuna tukilaudoituksen voi kiinnittää lattianiskojen pohjaan jo ennen niiden asentamista paikoilleen.

Kun tuulensuojalevyt on asennettu tulee niiden päälle eristevilla. Villaa laitetaan niin paljon, että villan yläreuna jää lattianiskojen yläpinnan tasolle. Jos lattianiskojen paksuus on 98 mm ja tuulensuojalevynä on 12 mm vaihtoehto, voi villaa laittaa 100 mm. Lattianiskassa 48x123 ja 25 mm tuulensuojalevyjen kanssa villaa tulee myös 100 mm. Jos lattianiskana on 48x148, on helpointa käyttää tuulensuojalevynä 12 mm versiota ja laittaa villaa 150 mm.

Mineraalivilla lattianiskojen välissä

 Villakerroksen päälle kannattaa asentaa ilmansulkupaperi, joka estää lämpimästä ilmasta kosteuden siirtymisen lattian eristekerrokseen. Jos kosteus siirtyy lämpimästä sisäilmasta villaan, saattaa käydä niin, että kosteus tiivistyy villakerrokseen. Näin käy koska ilmamassan kylmetessä villakerroksessa se ei kykene pitämään yhtä paljon vesihöyryä kuin huoneen sisäinen lämpimämpi ilmamassa. Ylimääräinen vesihöyry jää tällöin tiivistyneenä vetenä villakerrokseen.Mineraalivillojen lämmöneristyskyky myös heikkenee niiden kostuessa.

Kun käytetään ilmansulkua joka rajoittaa kosteuden läpimenoa tätä ei tapahdu. Esimerkkinä hyvästä ja suositeltavasta ilmansulkupaperista lattialaudan ja villakerroksen väliin toimii Ekovillan X5 ilmansulkupaperi.

Ilmansulkupaperin kaavio Ekovilla

Kun ilmansulkupaperi on paikallaan laitetaan asennetaan ponttilauta. Ponttilaudan asennus aloitetaan aina naaraspuoli seinään päin. Seinän ja reunimmaisen laudan väliin on myös hyvä jättää muutaman millin rako. Samoin molempien sivureunojen kohdalla on hyvä, että laudat eivät ole aivan kiinni seinissä.

Ponttilautojen kiinnitys tapahtuu ruuvaamalla laudat kiinni lattianiskoihin vinosti pontin kohdalla kuvan osoittamalla tavalla.

Lattiaponttilaudan kiinnitys ruuvilla lattianiskaan pontin kohdalta

Kiinnityksessä käytettävän ruuvin kannan on oltava sen verran pieni, ettei ruuvi halkaise ponttia. Mikäli halkeilua tapahtuu vaihda pienempikantaiseen ruuviin, kiinnitä ruuvit varovaisemmin tai käytä esiporausta.

Seuraavaa ponttilautaa asennettaessa paina uusi lauta aina kiinni edelliseen siten että väliin ei jää rakoa. Jos asentaminen ei onnistu käsivoimin voit käyttää apuna kiilapuuta tai vasaraa jolla voit kopauttaa uutta lautaa tiukemmin kiinni edelliseen. Älä kuitenkaan koskaan lyö suoraan asennettavan laudan ponttiin vaan käytä välissä ylimääräistä lattialaudan palaa.

Viimeistä lautaa asennettassa lattialautojen jako menee harvoin niin tasan, että reunimmainen lauta sopisi ehyenä vaan se on halkaistava sopivan levyiseksi. Halkaisu on helpointa halkaisusirkkelillä, mutta onnistuu myös esimerkiksi kuviosahalla. Lisäksi kaksi viimeistä lattialautaa pitää asentaa yhtä aikaa, jotta ne saa pudotettua paikoilleen.

Viimeisten lattialautojen kiristys tapahtuu kiristämällä sorkkaraudalla lattialaudat paikoilleen. Viimeistä lattialautaa ei voi myöskään ruuvata kiinni pontista jota ei enää ole vaan viimeisen lattialaudan kiinnitys on käytännössä pakko tehdä ruuveilla suoraan yläpuolelta. Jos käytetään leveää jalkalistaa nämä ruuvit saadaan kuitenkin jäämään jalkalistojen alle piiloon.

Puulattian jalkalistat asennettuina

Lopuksi asennetaan lattian reunoille jalkalistat jotka peittävät lattialautojen ja hirsiseinien väliset raot. Lattialistat on helpointa asentaa toisiinsa nähden 90 asteen kulmassa puskusaumoilla. Erittäin yleinen asennustapa on myös sahata listat 45 asteen kulmaan, jolloin liitoksesta tulee symmetrinen. Jiiriasennuksessa on oltava hyvin tarkkana, koska siinä pienikin ero leikkauskulmissa jättää häiritsevän raon lopputulokseen.

Pintakäsittely

Käsittelemätön puulattia likaantuu helposti, joten ennen käyttöönottoa se kannattaa käsitellä puupintaa suojaavilla aineilla. Helpoin ratkaisu välillä lämpimiin ja välillä kylmiin tiloihin on käyttää venelakkaa, jota saa myös sävytettynä hyvin varustelluista rautakaupoista.

Sävytetyllä venelakalla pintakäsitelty kuusilattia

Pintakäsittelyn jälkeen lattia on valmis käyttöönottoon. Hyvin tehtynä se on tukeva, siisti ja kestävä.